SMART

Księgowość 

SMART

Księgowość 

POTRZEBNE DANE DO ZATRUDNIENIA 

 

Przedsiębiorca chcący zatrudnić pracownika lub zleceniobiorcę musi uzyskać komplet niezbędnych danych, aby mogło dojść do zatrudnienia i sporządzenia poprawnie umowy o pracę, lub zlecenia, czy też umowy o dzieło. Poniżej znajduje się lista z tymi danymi.

 

Dane potrzebne do zawarcia UMOWY O PRACĘ:

 

 1. Imiona;
 2. Nazwisko;
 3. Adres zamieszkania;
 4. Numer PESEL;
 5. Skan karty pobytu jeśli zatrudniony jest obcokrajowiec;
 6. Nazwa stanowiska pracy (np. Księgowy, Specjalista ds. Kadr i Płac);
 7. Miejsce wykonywania pracy (np. "według wskazań pracodawcy" lub konkretny adres);
 8. Wymiar etatu (np. 1/1 - pełny etat, 1/2 - pół etatu);
 9. Jaka ma być kwota wynagrodzenia brutto (Minimalne wynagrodzenie to  4 242,00 zł brutto)
 10. Data zatrudnienia;
 11. Okres na jaki ma zostać zawarta (np. od 01.01.2022 do 31.03.2022);
 12. Jaki ma być to rodzaj umowy, na okres próbny, na zastępstwo, na czas nieokreślony, lub na czas określony;
 13. Czy pracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności, z jakim stopniem;
 14. Czy pracownik ma prawo do emerytury lub renty;
 15. Jaka jest przynależność pracownika do Urzędu Skarbowego (np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni);
 16. Forma wypłaty wynagrodzenia: Przelew/Gotówka.

 

 

Dane potrzebne do zawarcia UMOWY ZLECENIE

 

 1. Imiona;
 2. Nazwisko;
 3. Adres zamieszkania;
 4. Numer PESEL;
 5. Skan karty pobytu jeśli zatrudniony jest obcokrajowiec;
 6. Przedmiot zlecenia (np. usługa archiwizacji dokumentów);
 7. Jaka ma być stawka godzinowa brutto (Minimalne wynagrodzenie to 27,70 zł brutto za 1 godzinę pracy)
 8. Data zatrudnienia;
 9. Okres na jaki ma zostać zawarta (np. od 01.01.2022 do 31.03.2022);
 10. Czy zleceniobiorca ma prawo do emerytury lub renty;
 11. Jaka jest przynależność zleceniobiorcy do Urzędu Skarbowego (np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni);
 12. Forma wypłaty wynagrodzenia: Przelew/Gotówka.
 13. Czy zleceniobiorca posiada status studenta, jeśli tak skan legitymacji studenckiej;
 14. Czy zleceniobiorca posiada co najmniej minimalne wynagrodzenie w innym zakładzie pracy;
 15. Czy zlecenie jest z przeniesieniem praw autorskich, jeśli tak to szczegóły dotyczące przedmiotu.
 16. Informacja czy zleceniobiorca chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

 

 

Dane potrzebne do zawarcia UMOWY O DZIEŁO

 

 1. Imiona;
 2. Nazwisko;
 3. Adres zamieszkania;
 4. Numer PESEL;
 5. Skan karty pobytu jeśli zatrudniony jest obcokrajowiec;
 6. Co jest przedmiotem umowy (np. stworzenie strony internetowej, grafika, teksty itp.);
 7. Wysokość wynagrodzenia za wykonane dzieło.
 8. Data rozpoczęcia umowy;
 9. Okres na jaki ma zostać zawarta (np. od 01.01.2022 do 31.03.2022);
 10. Czy zleceniobiorca ma prawo do emerytury lub renty;
 11. Jaka jest przynależność zleceniobiorcy do Urzędu Skarbowego (np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni);
 12. Forma wypłaty wynagrodzenia: Przelew/Gotówka.
 13. Czy zleceniobiorca posiada status studenta, jeśli tak skan legitymacji studenckiej;
 14. Czy zleceniobiorca posiada co najmniej minimalne wynagrodzenie w innym zakładzie pracy;
 15. Czy zlecenie jest z przeniesieniem praw autorskich, jeśli tak to szczegóły dotyczące przedmiotu.

 

 

 

 

 

DANE DO ZATRUDNIENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Księgowość SMART

 

ul. 3 Maja 21/4 (I piętro)

81-363 Gdynia

E-mail: kontakt@ksiegowoscsmart.pl

Tel: +48 795 795 535

NIP: 5922208645

Więcej niż księgowość